Pravi naslov za kadrovske rešitve

Stimulativno nagrajevanje
 

Ustrezna motivacija zaposlenih

za doseganje dobrih rezultatov dela in lojalnosti do podjetja temelji tudi na spodbudnem nagrajevanju. Stimulativni plačni model pa je orodje za spodbudno nagrajevanje.

Plačilo za delo, nagrajevanje

V delovnem razmerju se delavec in delodajalec dogovorita, katero delo bo delavec opravljal za dogovorjeno plačilo. V najširšem smislu je plačilo za delo vse, kar delavec dobi za svoj vložek v delo. Delavec v denarni obliki prejema plačo, nadomestila plače za odsotnost z dela, povračila stroškov v zvezi z delom in druge osebne prejemke. Fiksni del plače (osnovna plača, dodatki) se nanaša na vsebino, zahtevnost dela, ki ga delavec opravlja. Variabilni del plače se nanaša na to, kako delavec sam (oziroma skupina, v kateri dela) delo opravlja (delovna uspešnost, stimulacija), ali kako je podjetje uspešno na tržišču (poslovna uspešnost). Delavec (lahko) izrablja pravice iz naslova obveznih socialnih zavarovanj (zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za starševsko varstvo, zavarovanja za primer brezposelnosti, pokojninskega in invalidskega zavarovanja). Delavec (lahko) uporablja storitve, ki se financirajo iz davkov. Za delodajalca strošek dela ne sme biti samo plačilo delavčevega vložka v delo pač pa naložba v zaposlene, ki se vrača z večjo učinkovitostjo dela in dobrimi poslovnimi rezultati.

Stimulativni plačni model je eno izmed orodij za doseganje ciljev podjetja.

Stimulativni plačni model mora pri zaposlenih vzbujati tako zavzetost za dobro opravljanje dela kot tudi kot zadovoljstvo, je motivacija in stimulacija za večjo učinkovitost in produktivnost. Cilji plačnega modela morajo biti usklajeni s strateškimi cilji podjetja. Pogoji za izvedbo posameznih aktivnosti morajo biti določeni vnaprej, pogoji morajo biti transparentni, jasni, enostavno izraženi. Plačni model mora biti uporaben, izvedljiv v praksi, realen, življenjski, relevanten, pošten, korekten in ne sme biti diskriminatoren. Zagotovljena mora biti objektivnost, veljavnost in zanesljivost. Plačni model mora dosledno upoštevati določila zakona, ki ureja delovna razmerja in za delodajalca zavezujoče kolektivne pogodbe.

Plačila (denarne nagrade) je smiselno kombinirati tudi z nedenarnimi nagradami (razne ugodnosti, priznanja, pohvale). Plačni model pa postane zares stimulativen v pogojih visoke podjetniške kulture (ustvarjalna delovna klima, zanimivo delo, učinkovito in korektno vodenje, delegiranje in prevzemanje odgovornosti, pohvale, priznanja, vertikalno in horizontalno napredovanje, ustrezna komunikacija, dobri medsebojni odnosi, varno in zdravo delovno okolje, …)

V kadrovski službi  izdelujemo praktične plačne modele, prilagojene potrebam posameznih naročnikov.

Upoštevamo tako planirane stroške dela kot aktualen trg dela. Ovrednotimo delovna mesta, določimo osnovne plače. Vzpostavimo sistem napredovanja na delovnem mestu in nagrajevanja. Opredelimo kriterije in merila za variabilni del plače (delovna uspešnost in poslovna uspešnost). Poiščemo primerne rešitve, ki zaposlene motivirajo, jih usmerjajo k rezultatom ter preprečujejo fluktuacijo dobrih ključnih kadrov, delodajalcu pa ustvarjajo dobro pozicijo na trgu dela.

Če želite vzpostaviti stimulativni plačni model ali pa obstoječega prenoviti, pišite, pokličite!

Predlagali vam bomo izvedbo, prilagojeno vaši situaciji, vas seznanili s ceno in rokom izvedbe.

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

 

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

 

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

 

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si

Spletna stran za funkcionalnost uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljevanjem obiska strani soglašate z njihovo uporabo. Več informacij